Nr 1, maart '22

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Rogier Mous

Rogier Mous

Voor een dubbeltje op de eerste rang

Door onze Hollandse zuinigheid hebben wij een relatief lage premie voor onze ziektekostenverzekering, waarmee wij toegang hebben tot vrijwel alle geregistreerde behandelingen. Dat laatste wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat de Nederlandse overheid zich actief inzet voor een lagere prijs van geneesmiddelen. Het wellicht bekendste voorbeeld hiervan is de sluis, waarin dure geneesmiddelen worden ‘geparkeerd’ totdat de overheid een redelijke prijs met de fabrikant heeft uit onderhandeld. Meer »

Beleid

Symbolische illustratie (kleur) voor hoge kosten medicijnen

COMMISSIE DURE GENEESMIDDELEN WIL MEDICIJNEN TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR HOUDEN ‘Absurde prijzen voor middelen die nog niet eens levensverlengend werken’

Op initiatief en onder voorzitterschap van prof. dr. Nicole Blijlevens is in augustus 2020 de Commissie Dure Geneesmiddelen van de NVvH van start gegaan. Doel is om strategisch en tactisch beleid verder te ontwikkelen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (dure) hematologische medicatie voorafgaand aan Europese markttoelating. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) voor hoge kosten medicijnen COMMISSIE DURE GENEESMIDDELEN WIL MEDICIJNEN TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR HOUDEN ‘Absurde prijzen voor middelen die nog niet eens levensverlengend werken’

Op initiatief en onder voorzitterschap van prof. dr. Nicole Blijlevens is in augustus 2020 de Commissie Dure Geneesmiddelen van de NVvH van start gegaan. Doel is om strategisch en tactisch beleid verder te ontwikkelen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (dure) hematologische medicatie voorafgaand aan Europese markttoelating. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) Avinash Dinmohamed

BEHOEFTE AAN SNELLER INZICHT IN INZET EN EFFECTIVITEIT VAN NIEUWE MIDDELEN Op zoek naar real-time data over inzet nieuwe behandelingen

Veel analyses van het IKNL zijn retrospectief, maar er is behoefte aan sneller inzicht in de inzet en effectiviteit van nieuwe middelen. Daarom heeft IKNL het project RHONDA (Real-time Hemato-ONcology Dashboard) opgezet. Hoofdonderzoeker hemato-oncologie dr. Avinash Dinmohamed en bestuursadviseur dr. Lizette Berkx vertellen over het AML-onderzoek en het RHONDA-project. Meer »

Portretfoto (kleur) Avinash Dinmohamed BEHOEFTE AAN SNELLER INZICHT IN INZET EN EFFECTIVITEIT VAN NIEUWE MIDDELEN Op zoek naar real-time data over inzet nieuwe behandelingen

Veel analyses van het IKNL zijn retrospectief, maar er is behoefte aan sneller inzicht in de inzet en effectiviteit van nieuwe middelen. Daarom heeft IKNL het project RHONDA (Real-time Hemato-ONcology Dashboard) opgezet. Hoofdonderzoeker hemato-oncologie dr. Avinash Dinmohamed en bestuursadviseur dr. Lizette Berkx vertellen over het AML-onderzoek en het RHONDA-project. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) regionale samenwerking ziekenhuizen

DE WENS TOT PARTICIPATIE IS GROOT Regionale samenwerking geeft alle ziekenhuizen een rol in HOVON-studies

Binnen de regio Oost-Nederland wordt intensief samengewerkt op het gebied van HOVON-studies. Niet uniek, in de regio Rotterdam gebeurt het ook. Maar de regio Oost-Nederland loopt hierin wel voorop. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) regionale samenwerking ziekenhuizen DE WENS TOT PARTICIPATIE IS GROOT Regionale samenwerking geeft alle ziekenhuizen een rol in HOVON-studies

Binnen de regio Oost-Nederland wordt intensief samengewerkt op het gebied van HOVON-studies. Niet uniek, in de regio Rotterdam gebeurt het ook. Maar de regio Oost-Nederland loopt hierin wel voorop. Meer »

Promotie

WAT POPULATION-BASED DATA ONS LEERT OVER DE BEHANDELING VAN NON-HODGKINLYMFOOM Population-based data over behandeling non-Hodgkinlymfoom

Internist-hematoloog Djamila Issa analyseerde tijdens haar promotieonderzoek de data van patiënten met non-Hodgkinlymfoom die sinds 1989 verzameld zijn in population based registraties. Meer »

Overzicht dissertaties februari - maart 2022

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

Congres

Congresagenda hemato-oncologie

Overzicht van toekomstige evenementen op het gebied van hemato-oncologie.  Meer »