Overzicht

Snel lerend zorgsysteem in ontwikkeling

  • 27 juni 2024

IKNL werkt aan een snel lerend zorgsysteem genaamd R(H)ONDA, oftewel Realtime (Hemato-)ONcology Data. Hiermee speelt IKNL in op de wens uit het veld om sneller, vaker en eerder in het zorgtraject te kunnen beschikken over data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit is van belang voor zowel patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers als onderzoekers. Het doel van R(H)ONDA is de zorg voor oncologische patiënten verder te verbeteren door sneller inzicht te bieden in de inzet en effectiviteit van behandelingen, regionalisatie en transmurale zorg te ondersteunen, specifieke cohorten vroeg te kunnen identificeren, en innovatieve trial designs te ondersteunen.

Meer informatie: https://iknl.nl/projecten/rhonda.