Over Hemato-oncologie

Hemato-oncologie is een uitgave voor internist-hematologen en andere in de hemato-oncologische zorg gespecialiseerde of geïnteresseerde medische professionals in Nederland.

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 1.900 exemplaren.
Internist-hematologen, internist-oncologen, kinderarts-hematologen, radiotherapeuten, ziekenhuisapothekers en stakeholders in de hemato-oncologie krijgen het tijdschrift Hemato-oncologie kosteloos toegestuurd.