17

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 17

17

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 17

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Dooper, Marten 

Dooper, Marten (nummer: 4, dec 2018)
Het MDS-RIGHT-project richt zich op het verbeteren en verfijnen van zowel de diagnostiek als de behandeling bij mensen met myelodysplastisch syndroom (MDS). Een Europese registry vormt hiervoor de basis. Prof. dr. Joop Jansen en dr. Saskia Langemeije
Dooper, Marten (nummer: 3, sep 2018)
Nijmeegse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe therapie voor de behandeling van steroïd­-refractaire graft­-versus­-host ziekte; T­-Guard™ geheten. De resultaten van een fase 1/2­-studie met dit anti-CD3/CD7 immuuntoxine zijn veelbelovend. Volgend ja
Dooper, Marten (nummer: 3, sep 2017)
Bij ongeveer een op de tien patiënten met multipel myeloom neemt de nierfunctie zo sterk af dat hemodialyse noodzakelijk is. Dialysepatiënten die wegens hun multipel myeloom behandeld worden met bortezomib hebben meer kans weer dialyse-onafhankelijk
Dooper, Marten (nummer: 2, jun 2017)
Tot nu toe heeft het onderzoek naar de hemato­oncogenese zich vooral gericht op de eigenschappen van de tumorcel. De (micro­)omgeving waarin die tumorcel ontstaat en rijpt is echter minstens zo belangrijk, constateren hematoloog dr. Marc Raaijmakers
Dooper, Marten (nummer: 1, mrt 2017)
In de opleiding tot internist-hematoloog ontbreekt tot op heden een module palliatieve zorg. Dat is een gemis, vindt dr. Vĕra Novotný, internist-hematoloog in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. ‘Kennis over de diverse facetten van palliatieve zorg al
Dooper, Marten (nummer: 3, sep 2016)
Aplastische anemie is een zeldzame, potentieel levensbedreigende aandoening. ‘Bij de behandeling ervan kan gekozen worden uit twee mogelijkheden: immuunsuppressieve therapie of een allogene stamceltransplantatie’. Aan het woord is dr. Stijn Halkes, i
Dooper, Marten (nummer: 1, apr 2016)
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) bestaat 65 jaar. De stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) bestaat 30 jaar. Een onafscheidelijk duo maar toch apart. Tijd voor een gesprek met de voorzitters van beide jubileren
Dooper, Marten (nummer: 1, apr 2016)
Tijdens het Dutch Hematology Congress zijn traditiegetrouw vijf Nederlandse TOP-publicaties gepresenteerd. Prof. dr. Henk Lokhorst (VUmc) mocht uiteindelijk uit handen van NVvH-voorzitter prof. dr. Nicole Blijlevens de oorkonde in ontvangst nemen voo
Dooper, Marten (nummer: 1, apr 2016)
De hoge kosten van veel nieuwe (oncologische) geneesmiddelen vormen momenteel een belangrijk gespreksponderwerp in de medische wereld. HOVON, NVvH, Hematon en SIG Hematologie organiseerden daarom tijdens het Dutch Hematology Congress een symposium ov
Dooper, Marten (nummer: 4, dec 2015)
Sinds tien jaar is de wetenschappelijke belangstelling voor myelofibrose flink toegenomen. In 2005 werd namelijk ontdekt dat een mutatie in het JAK2-gen (mede)oorzaak is van het ontstaan van de aandoening. Inmiddels zijn er medicijnen die specifiek a
Pagina: 1 2 volgende »