Overzicht

Studie in 5 Nederlandse ziekenhuizen

Vierde COVID-19-vaccinatie nuttig bij patiënten met hematologische kanker

  • 1 september 2023

Een vierde mRNA COVID-19-vaccinatie verbetert de hoeveelheid antilichamen bij de meeste patiënten met een hematologische maligniteit. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van resultaten uit de COBRA KAI-studie, uitgevoerd in vijf Nederlandse ziekenhuizen.1 Voor deze analyse werden van 414 patiënten die vier mRNA-vaccinaties ontvingen (3 doses plus 1 boostervaccinatie) de antilichaamrespons vergeleken met 58 gezonde personen die 2 doses kregen, gevolgd door een eerste booster. De COVID-19 antilichaamconcentraties stegen bij patiënten significant na de vierde vaccinatie, maar bleven wel onder die van de gezonde controlepersonen, die dus maar 3 doses van het vaccin hadden gekregen. De auteurs concluderen dat vaccinatie tijdens B-celdepletie de weg kan bereiden voor een betere antilichaamrespons na B-celreconstitutie.


Referentie

  1. Hofsink Q, Haggenburg S, Lissenberg-Witte BI, et al. Fourth mRNA COVID-19 vaccination in immunocompromised patients with haematological malignancies (COBRA KAI): a cohort study. EClinicalMedicine. 2023 Jul;61:102040.