Overzicht

NKR-data brengt gevolgen lange termijn in kaart

Verhoogd risico op secundaire primaire tumor bij CLL

  • 31 maart 2023

De overleving van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) is over de jaren gestegen. Gezien deze verbetering is het belangrijk om langetermijngevolgen voor deze groep patiënten in kaart te brengen, aldus onderzoeker Lina van der Straten (IKNL/ Erasmus MC).

Van der Straten en collega’s van diverse Nederlandse ziekenhuizen en IKNL onderzochten met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) het risico op een secundaire primaire tumor bij patiënten met CLL. Het blijkt dat het risico op een secundaire primaire tumor onder CLL-patiënten 63% hoger is ten opzichte van de algemene bevolking. De onderzoekers vonden zowel een verhoogd risico op solide tumoren (67% hoger) als op hematologische maligniteiten (42% hoger). Met name het risico op tumoren van de huid was significant verhoogd (plaveiselcel bijna vijf keer zo hoog, melanoom bijna drie keer zo hoog), met daarop volgend acute myeloïde leukemie (bijna drie keer zo hoog), wekedelensarcomen en schildklierkanker (beiden meer dan twee keer zo hoog). Ook het risico op nierkanker, primaire tumor onbekend, non-Hodgkinlymfomen, longen bronchuskanker, en colon en rectumkanker was verhoogd.