Overzicht

Tafasitamab voor DLBCL niet vergoed

  • 1 september 2023

Het ministerie van VWS heeft besloten tafasitamab (Minjuvi) niet toe te laten tot het basispakket. Dit stond in een brief aan de Tweede Kamer van 4 juli 2023. Het geneesmiddel is geregistreerd voor mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die eerder zijn behandeld en geen autologe stamceltransplantatie kunnen ondergaan. Er komen ongeveer 50 mensen per jaar voor deze behandeling in aanmerking. ‘Dat is teleurstellend uiteraard’, reageerde Marianne van Maarschalkerweerd, belangenbehartiger namens Hematon. ‘Gelukkig is voor deze patiënten wel een alternatieve behandeling beschikbaar die ongeveer net zo effectief is, namelijk polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine-rituximab.’