Overzicht

Lymfoombehandeling

Statine lijkt nuttige toevoeging

  • 17 november 2023

Toevoeging van atorvastatine verlaagt het risico op cardiotoxiciteit als gevolg van de behandeling met antracyclinederivaten bij patiënten met een lymfoom. Dat is de conclusie van een Amerikaans-Canadese gerandomiseerde trial.1 Deelnemers waren 300 volwassenen met een lymfoom. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar 40 mg atorvastatine per dag of placebo gedurende een jaar. De onderzoekers wilden weten of deze behandeling de kans verlaagde op een significante afname van de linkerventrikel-ejectiefractie (LVEF). Dit was het geval bij 9 procent in de behandelgroep en 22 procent in de placebogroep; een statistisch significant verschil.


Referentie

  1. Neilan TG, Quinaglia T, Onoue T, et al. Atorvastatin for anthracyclineassociated cardiac dysfunction: the STOP-CA randomized clinical trial. JAMA. 2023;330(6):528-36