Overzicht

Nieuw middel voor AML

Positief advies EMA voor ivosidenib

  • 31 maart 2023

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een positief advies uitgebracht over het verlenen van een handelsvergunning voor ivosidenib, bedoeld voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde AML met een IDH1 R132-mutatie die niet voor standaard inductiechemotherapie in aanmerking komen.

Ivosidenib is een antineoplastisch middel. Het remt het mutante isocitraat dehydrogenase-1 (IDH1) enzym, dat alfa-keto-glutaraat (α-KG) omzet in 2-hydroxyglutaraat (2-HG). Dit blokkeert cellulaire differentiatie en bevordert het ontstaan van tumoren bij zowel hematologische als niethematologische maligniteiten.
De voordelen van ivosidenib, in combinatie met azacitidine, bij nieuw gediagnosticeerde AML zijn verbeteringen in gebeurtenisvrije overleving in vergelijking met placebo in combinatie met azacitidine.