Overzicht

Ongeacht subtype

Overleving kinderen met ALL verder gestegen

  • 17 november 2023

De vijfjaarsoverleving van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL), ongeacht het subtype, is verder gestegen naar 94 procent. Dit blijkt uit de studieresultaten van het ALL-11 behandelprotocol, geleid door onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.1

ALL is de meest voorkomende vorm van kinderkanker in Nederland, die jaarlijks bij ongeveer 110 kinderen wordt vastgesteld. Om de overleving en kwaliteit van leven van kinderen met ALL te verbeteren, wordt het behandelprotocol over de jaren heen steeds aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Tussen april 2012 en juli 2020 kregen 819 kinderen het nieuwste, zogeheten ALL11-protocol; de onderzoekers vergeleken de resultaten met historische controles, namelijk kinderen die volgens ALL10 waren behandeld.

Er werd gekeken naar het effect van de aanpassingen in ALL11 bij specifieke groepen kinderen, waaronder kinderen met een IKZF1-deletie, ook wel Ikaros-afwijking genoemd. Deze groep heeft een relatief ongunstige prognose. Een extra jaar chemotherapie bovenop de eerste twee jaar van de behandeling leidde tot een drie keer lager risico op terugkeer van de kanker: 9 procent (versus 26 procent bij ALL10). Ook werd in ALL11 voor drie andere groepen een minder intensieve behandeling met anthracyclines ingesteld. De overlevingskans bleef gelijk of steeg, terwijl de kwaliteit van leven verbeterde door een verlaagde kans op infecties en hartschade.


Referentie

  1. Pieters R, de Groot-Kruseman H, Fiocco M, et al. Improved outcome for all by prolonging therapy for IKZF1 deletion and decreasing therapy for other risk groups. J Clin Oncol. 2023;41(25):4130-42.