Overzicht

KWF-subsidie om te bepalen of klinische studie kan starten

Onderzoek naar nieuw antilichaam voor cutaan T-cellymfoom

  • 31 maart 2023

Patiënten met een CD30-positief cutaan T-cellymfoom (CD30+ CTCL) reageren in de regel goed op een therapie met antilichamen, maar door de bijwerkingen wordt deze behandeling vaak voortijdig gestaakt. Het LUMC gaat met een KWF-subsidie van 230.000 euro onderzoeken of nieuwe therapeutische antilichamen beter werken.

De huidige behandeling bestaat uit brentuximab vedotin dat is gericht op CD30. Na binding van het antilichaam aan de kankercel zorgt de toxine ervoor dat deze opgeruimd wordt. De dosis waarin brentuximab vedotin wordt gebruikt is beperkt vanwege ernstige bijwerkingen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat het toxine niet alleen kankercellen beïnvloedt, maar ook een effect heeft op gezonde cellen. Om dit nadeel te ondervangen is onlangs een nieuw geneesmiddel gericht op CD30 ontwikkeld. Met de resultaten van deze studie wordt bepaald of er een klinische trial voor CD30+ CTCLpatiënten gestart kan worden.