Overzicht

NKR-data

Levensverwachting bij CLL flink toegenomen

  • 30 september 2022

De levensverwachting van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) is flink toegenomen sinds 1989, meldt IKNL. Ondanks deze bemoedigende bevinding is er vandaag de dag nog steeds oversterfte onder patiënten met CLL.

De relatieve 5-jaarsoverleving nam toe met de introductie van chemo-immuuntherapie en benaderde de 90 procent voor patiënten tot 70 jaar. Het verlies van het aantal levensjaren werd kleiner over de tijd, voor alle 4 onderzochte leeftijdscategorieën.
Deze krimp in het verlies van levensjaren was het sterkst voor patiënten in de 50 en de 60 jaar oud. Toch zagen de onderzoekers in alle leeftijdsgroepen nog steeds oversterfte. Dit uitte zich in een verlies in levensjaren van 1,8 tot 8,2 jaar in 2018, afhankelijk van leeftijd en geslacht van de patiënt.