Overzicht

Onderdeel van Multipel Myeloom pilot

Isatuximab plus carfilzomib en dexamethason tijdelijk opgenomen in basispakket

  • 8 december 2022

Isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason is - als onderdeel van de lopende Multipel Myeloom pilot - tijdelijk opgenomen in het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom (MM) die minstens één eerdere behandeling hebben gekregen.

Isatuximab wordt sinds september 2020 vergoed in combinatie met pomalidomide/ dexamethason (Pd), voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair MM die minstens twee eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer en bij wie ziekteprogressie is aangetoond tijdens de laatste behandeling.

De behandelcombinaties isa-Kd en isa-Pd worden geadviseerd als behandelopties voor de respectievelijke patiënten populaties in de HOVON-behandelrichtlijn Multipel Myeloom. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is gestart met een pilot om een indicatiebrede aanpak voor de beoordeling van middelen voor MM uit te werken.

Tijdens de pilotperiode worden nieuw beschikbare (combinatie)behandelingen volgens een alternatieve route beoordeeld voor tijdelijke opname in het basispakket van de zorgverzekering, in afwachting van het indicatiebrede advies.