Overzicht

Aandacht voor toekomst van de zorg

Hematon bestaat 10 jaar

  • 8 december 2022

Patiëntenorganisatie Hematon zich al tien jaar in voor de belangen van mensen met bloed- of lymfklierkanker. En dat vierden ze samen met leden, artsen en anderen uit de hemato-oncologische zorg op 12 november jl. met een jubileumcongres.

Hematon ontstond door een fusie van drie kleinere patiëntenverenigingen en een patiëntenvereniging voor mensen die een stamceltransplantatie hadden ondergaan. Er werd tijdens het congres stilgestaan bij de toekomst van de zorg, betere kwaliteit van leven en late effecten.