Overzicht

Zelfs na vaccinatie

Hematologische kanker verhoogt kans op ernstige COVID-19

  • 29 maart 2024

Een Nederlandse cohortstudie heeft laten zien dat mensen met hematologische maligniteiten (HM) zelfs na vaccinatie een sterk verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19, gedefinieerd als ziekenhuisopname of overlijden door een SARS-CoV-2-infectie.1 Deze zogeheten SAVE HEM-studie telde 8210 deelnemers met HM, 350.000 zonder maligniteit (NM), en 37.752 met solide maligniteiten (SM). De geregistreerde aantallen SARS-CoV-2 infecties waren opvallend hoog. Het aantal gevallen van ernstige COVID-19 bedroeg respectievelijk 817, 2834 en 1412. Het risico op ernstige COVID-19 bleek significant hoger bij HM in vergelijking met NM en SM (OR voor HM versus NM 4,6; OR voor HM versus SM 3,3). Dit patroon bleef consistent bij ziekenhuisopnames gerelateerd aan COVID-19, IC-opnames en sterfte.


Referentie

  1. Hofsink Q, Haggenburg S, Lissenberg-Witte BI, et al. Risk of severe Sars-Cov-2 infections in COVID-19 vaccinated individuals with hematologic malignancies (SAVE HEM): A nationwide cohort study in the Netherlands. ASH Annual Meeting & Exposition 2023, abstract 546.