Overzicht

Geringe invloed COVID-19 op overleving kankerpatiënten

  • 17 november 2023

Ook de afgelopen jaren zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten gestegen. De vijfjaarsoverleving steeg van 64 procent voor patiënten met een diagnose in 2010-2014, naar 67 procent voor patiënten met een diagnose in 2015-2019. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ook bij patiënten die de diagnose in 2020 of 2021 kregen, tijdens de COVID-19-pandemie, lijkt de tweejaarsoverleving licht toegenomen: 76 procent. Dit was 1 procent hoger dan van patiënten met een diagnose in 2015-2019. Er is een grote variatie per soort kanker. De tweejaarsoverleving bij hematologische maligniteiten was 77 procent in 2010 2014, 78 procent in 2015-2019, en eveneens 78 procent in 2020-2021. Vooral in het voorjaar van 2020 werden minder gevallen van kanker vastgesteld dan gebruikelijk. Er was snel een herstel, maar bij een deel van de patiënten is de diagnose enkele weken tot maanden later gesteld. De vraag was of dit op termijn ook invloed zou hebben op de overlevingscijfers. Op individueel niveau kan dit zeker zo zijn, maar gerekend over de totale populatie patiënten nog niet.

Op de onlangs vernieuwde website NKR Cijfers zijn overlevingscijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie eenvoudig in te zien.