Overzicht

Stabiele incidentie en lagere sterfte

Betere overleving bij kinderen en jongeren met non-Hodgkinlymfoom

  • 5 juli 2022

Stabiele incidentie, verbeterde overleving en een lagere sterfte zijn de uitkomsten van de eerste populatiestudie in Nederland bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar met het non-Hodgkinlymfoom, over de periode 1990 tot 2015.

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 1001 kinderen en jongeren. De data zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Die presenteren een vrijwel volledig beeld van het aantal kinderen en jongeren die in de periode 1990 - 2015 de diagnose non-Hodgkin hebben gekregen. Nooit eerder is in Nederland epidemiologisch onderzoek gedaan naar incidentie, overleving en mortaliteit onder kinderen (0-14 jaar) en jongeren (15 – 17 jaar) met non-Hodgkinlymfoom.


Referentie

Reedijk AMJ, et al. Progress against non-Hodgkin’s lymphoma in children and young adolescents in the Netherlands since 1990: Stable incidence, improved survival and lower mortality. Eur J Cancer. 2022 Mar;163:140-151...