Overzicht

Behandeling MM aanvullen met daratumumab

  • 29 maart 2024

Als de standaard eerstelijns therapie met bortezomib, lenalidomide en dexamethason bij multipel myeloom (MM) wordt aangevuld met daratumumab, blijven patiënten significant langer progressievrij leven. Dat blijkt uit een studie van prof. Pieter Sonneveld van het Erasmus MC Kanker Instituut en de door hem opgerichte onderzoeksgroep European Myeloma Network (EMN).1 De progressievrije overleving na 4 jaar was in de experimentele groep 84%, in de controlegroep (die alleen de standaard behandeling kreeg) 67%. Daratumumab veroorzaakte geen significante extra bijwerkingen.


Referentie

  1. Sonneveld P, Dimopoulos MA, Boccadoro A, et al. Daratumumab, bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2023 Dec 12. doi: 10.1056/NEJMoa2312054.