Nog geen plaats voor ibrutinib bij mantelcellymfoom in de eerste lijn

  • 4 min.
  • Wetenschap

De BTK-remmer ibrutinib is goedgekeurd voor de recidiefsetting bij mantelcellymfoom (MCL), maar heeft nog geen plaats in de eerste lijn. Internist-hematologen dr. Jeanette Doorduijn en dr. Tom van Meerten bespreken de uitkomsten van twee recente studies met ibrutinib. Het betreft de fase III-studies SHINE, bij oudere MCL-patiënten, en HOVON133, oftewel de Triangle-studie.

Portretfoto's (kleur) dr. Jeanette Doorduijn en dr. Tom van Meerten

In de al gepubliceerde SHINE-studie werden de deelnemers, met een mediane leeftijd van 71 jaar, gerandomiseerd naar ibrutinib of placebo.1 Dit werd gecombineerd met bendamustine-rituximab als inductietherapie en rituximab als onderhoudsbehandeling. Ibrutinib of placebo werden gecontinueerd tot progressie of intolerantie. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving (PFS).

‘Het primaire eindpunt is met een mediane follow-up van 7 jaar wel behaald, maar met veel toxiciteit’, aldus Doorduijn. ‘Veel patiënten stopten met de onderhoudsbehandeling al voordat er progressie was. Er was meer progressie bij patiënten die placebo kregen, maar het gebruik van placebo was veel langduriger dan van ibrutinib. De langere PFS met ibrutinib resulteerde niet in een betere overleving. Vanwege dit resultaat is bij de EMA geen aanvraag ingediend voor registratie in de eerste lijn.’

Afwachten

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?