Koeien in de wei

  • 1 min.
  • Voorwoord
Portretfoto (kleur) Rogier Mous
Beeld: Nadine van den Berg Fotografie

Ik weet niet hoe het voor jullie was, maar EHA 2022 was voor mij het eerste fysieke congres in bijna drie jaar. Ik had veel zin om te gaan en bij aankomst bleek dat ik niet de enige was. Als koeien die voor het eerst de wei in mogen in de lente stortte iedereen zich massaal op de farmakoffie en de gratis lunch (die helaas nog net zo klef en smakeloos was als 3 jaar geleden). Er werd gekletst, gelachen, handen geschud en omhelsd. En het was fantastisch weer. In heel Wenen was het feest en dansten schaars geklede mensen. Dit laatste overigens niet vanwege de EHA maar de Gay Pride die op zaterdag werd georganiseerd. Ook inhoudelijk was er veel te beleven met een heel goede Nederlandse bijdragen. Met voor mij als absolute hoogtepunt de resultaten van onze eigen HOVON127-studie naar Burkittlymfoom die Martine Chamuleau in de Late Breaking Abstracts sessie mocht presenteren. Na dit zeer geslaagde eerste fysieke congres in tijden zijn mijn batterijen weer helemaal opgeladen.

In dit nummer een interview met de nieuwe voorzitter van NVvH Karina Meijer, waarin zij duidelijk uitlegt hoe zij wil nastreven de vereniging toekomstbestendig te maken, met bijzondere aandacht voor de individuele hematoloog. Ook komt kinderartsoncoloog Mirjam Belderbos aan het woord. Haar werk – waarvoor zij werd beloond met de Swammerdamprijs – licht een tipje van de sluier op over welke factoren de uitgroei van stamcellen na transplantatie bevorderen dan wel belemmeren. Ook maken wij in dit nummer kennis met cardioloog Arco Teske, initiatiefnemer van de polikliniek cardiooncologie in het UMC Utrecht. Hij licht samen met onderzoeker Marijke Linschoten en hematoloog Anna van Rhenen toe welke inzichten de poli heeft opgeleverd en hoe deze kennis ons hopelijk gaat helpen cardiotoxiciteit van chemotherapie in de toekomst te voorkomen. Het interview met Frits Rosendaal en Anske van der Bom laat zien hoe je op een slimme manier informatie kunt verzamelen over de stand van zaken en kwaliteit in de zorg. Als kartrekkers van het initiatief Hemofilie in Nederland (HiN) leggen zij uit hoe zij met behulp van informatie uit de ziekenhuizen gecombineerd met vragenlijsten ingevuld door patiënten de actuele situatie van de hemofiliezorg in Nederland in kaart hebben gebracht. En tot slot aandacht voor het proefschrift van Ingrid Spaan. Het basale en translationele onderzoek dat beschreven is in haar proefschrift zal hopelijk de basis leggen voor nieuwe therapeutische targets en medicijncombinaties voor de behandeling van multipel myeloom.