Goed nieuws

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Veel mensen hebben in hun geïsoleerde COVID-pandemie-bestaan behoefte aan goed nieuws. Daarover later meer. Eerst wil ik iets zeggen over het afzwaaien van hoofdredacteur Mels Hoogendoorn. Er vertrekt met Mels een enthousiast, breed geïnteresseerd en nuchter persoon met een scherpe kijk op de samenstelling van de redactieraad. Ik reageerde volgens mij met lichte verbazing toen Mels mij in 2018 vroeg tot de redactieraad toe te treden, want zo bijzonder vond ik mijn CV op dat moment niet. Inmiddels heb ik gemerkt dat het tijdschrift Hemato-oncologie, naast inhoudelijke kennis, met name creativiteit en diversiteit vraagt van de redactieraad. Nu ik het stokje overneem, hou ik dan ook meteen een vurig pleidooi voor nog meer diversiteit in de redactieraad, met een evenwichtige man/vrouw-ratio (alhoewel: hoe valide is dat nog in het genderneutrale tijdperk?) en een sterke vertegenwoordiging van niet-academisch hematologisch Nederland.

Goed nieuws dus. Voor iemand die het glas altijd halfvol ziet was het toch best lastig om tussen alle COVID-ellende lichtpuntjes te ontdekken. Maar die waren er toch echt wel. Zo stonden wij vorig jaar 63 procent minder in de file. Ook werden wij en masse natuurliefhebber, getuige het record aantal getelde tuinvogels en de overvolle parkeerplaatsen bij natuurgebieden. Dit overweldigende ecotoerisme weerhield zowaar een wolf niet om een gezin te stichten op de Veluwe. Geef toe: wie wordt er nou niet vrolijk van een stukje National Geographic in zijn eigen achtertuin? Gezien de lokale geboortegolfjes begin dit jaar heeft de coronacrisis ook veel jonge mensen families opgeleverd. Met als onvermijdelijke bijkomstigheid ook nieuwe kankerdiagnoses in de zwangerschap. In dit nummer een interview met Christianne Lok, Mar Bellido en Elly Lugtenburg, namens de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap.

En er was meer goed nieuws. Zo ontving - ondanks gesloten collegezalen en studentensociëteiten - een aantal beroepsopleidingen een recordaantal nieuwe inschrijvingen. Daardoor zullen wij binnenkort naast een groot aantal gebarentolken veel afgestudeerde jonge onderzoekers, verpleegkundigen en artsen mogen verwelkomen. Laat dat een steun in de rug zijn voor alle hardwerkende collega’s, zoals Josephine Vos en Roeland Schop die in dit nummer vertellen over de nieuwe Waldenströmbehandelrichtlijn, Suzanne Fustolo-Gunnink die wij interviewden over haar uitmuntende proefschrift over bloedtransfusies bij neonaten, en Claudia Ootjers en Mary-Joanne Verhoef die hun wetenschappelijke publicatie over palliatieve zorg voor patiënten met een hematologische maligniteit toelichten, een helaas vaak onderbelicht onderwerp.

Laten we hopen dat 2021 een jaar wordt waarin we nog meer goed nieuws bij de koffieautomaat met elkaar kunnen delen. Daar teken ik voor!