SYSTEMATISCHE AANPAK VAN GRAFT-VERSUS-HOST-ZIEKTE

Jonge mesenchymale stromale cellen lijken beter tegen GVHD

  • 5 min.
  • Promotie

Van de patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergaan, overlijdt ongeveer 15 procent doordat de getransplanteerde cellen zich tegen de ontvanger keren. Internist-hematoloog dr. Lotte van der Wagen (UMC Utrecht) deed onderzoek naar behandelingen voor graft-versus-host-ziekte en stelde samen met de HOVON-stamceltransplantatiewerkgroep een richtlijn op voor een systematische aanpak van deze aandoening.

Afbeelding (kleur) cover proefschrift Lotte van der Wagen

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor patiënten met graft-versus-hostziekte
(GVHD) die refractair zijn op steroïden. Een van deze tweedelijns opties zijn mesenchymale stromale cellen (MSC), vertelt Van der Wagen. Zij deed een klinische studie met deze cellen, die bij
50 procent van de patiënten een gunstig effect bleken te hebben. ‘We hebben gekeken of we een biomarker voor zo’n klinische respons konden vinden. Dat lijkt de aanwezigheid van immature myeloïdedendritische cellen in het bloed te zijn.Het liefst zouden we heel vroeg in het ziektebeloop, bij de eerste tekenen van GVHD, bloed afnemen om te voorspellen of een

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?