Over generaties

  • 2 min.
  • Voorwoord
Portretfoto (kleur) van Mels Hoogendoorn

Op onze jaarlijkse AIOS-dag was het middagthema ‘Generatie leren’ en kwamen de kenmerken van de babyboomers, generatie X, de pragmatici en generatie Y voorbij. In de workshop Medisch leiderschap bleken over dit onderwerp tussen de generaties grote verschillen van inzicht, met name over werk-privébalans, leidend tot verhitte discussies. Misschien wel veel belangrijker is het hoe we tussen de generaties blijven verbinden, communiceren en van elkaar leren. Gert Ossenkoppele, zo’n beetje de laatste babyboomer in hematologisch Nederland, is hier een mooi voorbeeld van. Hij neemt eind november officieel afscheid. Gert heeft samen met Peter Huijgens de hematologie in het VUmc opgebouwd, draagt het hematologisch onderwijs landelijk en internationaal een warm hart toe, is in elk gremium bereid tot besturen en is expert op het gebied van AML en MRD. En bovenal, Gert was altijd op zeer prettige wijze laagdrempelig bereikbaar voor intercollegiaal advies, of zelfs voor inzichten buiten de hematologie, denk hierbij aan voetbal, de wereldliteratuur of het skiën. In dit nummer een openhartig interview met hem.

Ook op het terrein van de T-celtherapie zijn we een paar generaties verder. Van hoge dosis interleukine-2-behandeling om T-cellen aan te jagen in de jaren ‘90, via het ex-vivo opkweken van tumorspecifieke/tumorinfiltrerende T-cellen, zitten we nu in het tijdperk van de CAR T-celtherapie en andere immuunmodulerende therapie met spectaculaire resultaten. Tom van Meerten, ‘CAR T-celtrekker’ in het noorden van het land, schetst in dit nummer de mogelijkheden, de logistieke hobbels en de toekomst.

Uit meerdere studies blijkt de nieuwe generatie monoklonale antistof tegen multipel myeloom, daratumumab, ook in de eerste lijn bij de jongere en oudere patiënten een duidelijke toegevoegde waarde te hebben op PFS en overleving. Niels van der Donk, myeloomexpert uit het Amsterdam UMC, geeft ons de laatste stand van zaken en zijn inzichten.
Het is altijd goed om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken, ook wel interprofessioneel genoemd, daarom een uitstapje richting de kindergeneeskunde en stofwisselingsziekten. Carla Hollak, expert op dit terrein en voorvechtster voor het beschikbaar houden van dure weesgeneesmiddelen voor de volgende generaties, geeft haar visie en strategieën prijs.

Op 16 oktober is Marcel Nijland, internist-hematoloog in het UMC Groningen, gepromoveerd. In dit nummer een uiteenzetting van Marcel op zijn proefschrift en zijn gedachten over hoe het non- Hodgkinlymfoom in de toekomst aan te pakken.
Als u dit nummer leest, zit u misschien in het vliegtuig richting de ASH, of bent u voorbereiding aan het treffen voor de feestdagen. Voor allen, met generatie Y in het achterhoofd en vrij naar Ramses Shaffy ‘Zing, sport, huil, reis (CO2-neutraal?), lach, werk en bewonder!’