Value Based Healthcare = patient-centered care?

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) Mels Hoogendoorn

Wordt u ook bestookt met e-mails over Value Based Healthcare (VBHC) congressen, cursussen en nascholingen en denkt u dan ook dat dit niet aan u besteed is? Immers, wij zijn als internist-hematologen goed op de hoogte van wat er leeft bij de patiënt en wij doen toch allemaal aan shared decision-making? Echter, op basis waarvan krijgen onze patiënten voorlichting en adviezen over ziekten en behandeling? Op de internationale hematologiecongressen gaat het bij de presentaties vooral over uitkomstmaten zoals totale of progressievrije overleving en blijken veel behandelstrategieën altijd wel feasible te zijn. Wat dat begrip ‘feasible’ dan precies inhoudt voor de patiënt thuis, weten we eigenlijk niet goed. Vaak starten we dan met behandelen zonder dat de toegevoegde waarde van zo’n behandeling vanuit het perspectief van de patiënt voldoende inzichtelijk is. En dat nog los van de kosten en inspanning.
Enfin, misschien is er toch voor u als behandelaar iets te halen uit het concept VBHC. Ook is het interessant of VBHC en centralisatie van zorg samen kunnen.

Lidwine Tick, voorvechter van VBHC, beschrijft hoe zij samen met de patiënten in een groter multidisciplinair verband tot een indicatorenset voor multipel myeloom is gekomen, die kwaliteit van zorg meet in de tijd. Met deze informatie wordt het poliklinisch consult waardevoller voor de patiënt en efficiënter voor de arts. Nu wel hopen dat de registratielast acceptabel is. Het grote voorbeeld van centralisatie van zorg is natuurlijk het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Peter Hoogerbrugge en Rob Pieters beschrijven de voordelen en introduceren de term shared care, helemaal passend in het VBHC-concept.

Verder een interview met physician assistants (PA’s) hematologie Bart Ruitenkamp en Renee Vijgen. Belangrijkste winst en toegevoegde waarde van een PA is de continuïteit van zorg op de afdeling voor patiënt en verpleging. Hoe belangrijk counseling over fertiliteit voor de start van chemotherapie bij jonge vrouwen is, blijkt uit het interview met gynaecoloog Sofie Benneheij. Het bespreken van de mogelijkheden en zo nodig verwijzen naar een fertiliteitsdeskundige zal de kwaliteit van de behandeling vergroten. Voor mastocytose zijn er in Nederland twee expertisecentra in het Erasmus en het UMCG. Immunoloog Maud Hermans en allergoloog Hanneke Oude Elberink geven de laatste inzichten in dit complexe ziektebeeld. Ook hier de kracht van centralisatie in samenspraak met de patiëntenorganisatie. En tot slot nog wat hardcore hemato-immunologie in het gesprek met Jurgen Langenhorst, die onlangs promoveerde op het optimaliseren van de stamceltransplantatie.

Rest mij nog excuses aan te bieden voor de verengelsing van deze column. Beschouwt u dit als teken van de moderne tijd…