VERANDERINGEN IN DIAGNOSTIEK EN RISICO-INSCHATTING

Nieuwe richtlijn myoproliferatieve neoplasieën

  • 3 min.
  • Richtlijn
  • Richtlijnen

De nieuwe richtlijn Myoproliferatieve Neoplasieën (MPN) bestaat uit updates van de richtlijnen Essentiële Trombocytemie (ET), Primaire Myelofibrose (PMF) en Polycythemia Vera (PV). Internist-hematoloog dr. Sabina Kersting van het Hagaziekenhuis vertelt over de totstandkoming.

In 2016 is onder voorzitterschap van internist-hematoloog dr. Peter te Boekhorst (Erasmus MC) de HOVON-werkgroep MPN van start gegaan, die voorheen een werkgroep was binnen de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). In de eerste werkgroepvergadering in 2017 is besloten om de bestaande richtlijn uit 2011 te actualiseren en in te delen volgens het huidige format voor richtlijnen. ‘Dat houdt in dat de informatie veel meer evidence based moet zijn en meer vraaggericht’, vertelt Kersting die lid is van de werkgroep. ‘We zijn daarin pragmatisch te werk gegaan, omdat het vanwege beperkte tijd niet te doen was om zelf in de literatuur alle antwoorden te zoeken bij de vragen. We hebben daarom de drie richtlijnen gebaseerd op nieuwe internationale richtlijnen.’

Aanleiding

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?