De schoonheid van wetenschap

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) Mels Hoogendoorn

Dit jaar had ik besloten ons jaarlijks hematologiecongres volledig bij te wonen, en wat heb ik ervan genoten. Het programma zat weer goed in elkaar met strakke presentaties over de verschillende HOVON-studies, boeiende interacties op meet the experts-sessies en veel fraaie wetenschap. De sessie Dutch Top publicaties, de lezing door de winnares van de Jaap Steenbergen stipendium, en als klap op de vuurpijl de keynote lecture over het translationeel onderzoek bij cellulaire therapie door Kathy Rezvani waren van een zeer hoog niveau en zo inspirerend. Wat kan wetenschap toch mooi zijn, zeker als hiermee perspectief voor onze patiënten gloort!

Dankzij een scherpe klinische observatie heeft Marijn Gillessen, winnares van het Jaap Steenbergen stipendium, in haar proefschrift kunnen aantonen dat ook B-cellen een rol spelen bij alloreactiviteit. In dit nummer een interview met haar. In het nieuwe NIV-opleidingsplan wordt terecht de longitudinale leerlijn ouderengenees kunde geïntroduceerd. Immers, moet niet elke internist en dus internist-hematoloog kwetsbaarheid bij zijn patiënten herkennen en een geriatrisch assessment kunnen uit voeren? Classificaties als fit, unfit en frail worden in toenemende mate gebruikt in richtlijnen en studies. Claudia Stege, Jouri Douma en Corien Eeltink schetsen hoe lastig het is om de kwetsbaarheid van onze oudere patiënten te objectiveren.

Verder in dit nummer voor uw ‘eigen stukje opleiding’ een toelichting op de nieuwe MPN-richtlijn. Daarnaast heeft de redactie ervoor gekozen om de HOVON105-studie in de spotlights te zetten. Het is een prestatie van formaat om een gerandomiseerde studie bij een zeer zeldzaam ziektebeeld succesvol tot een einde te brengen. Jacoline Bromberg, neuroloog en eerste auteur van de studie, geeft een overzicht van de uitkomsten en de recente ontwikkelingen bij dit type lymfoom.

Ten slotte, over opleiden gesproken, de hematologieopleiding is recent in een nieuw jasje gestoken met een belangrijke rol voor de EPA’s en individuele differentiatie. De gekozen EPA’s zijn zo goed mogelijk gekoppeld aan het EHA-paspoort. Lees het interview met Corine Hess, opleider hematologie in het Radboud MC, voor meer achtergrond over deze EPA’s. Moeilijkste dilemma blijft hoe we de opleidingsduur uniformeren naar de EHA-richtlijnen en volwaardig internist binnen de NIV blijven.