Duur?

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) van Mels Hoogendoorn

Door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden zal de aardappeloogst in Nederland tegenvallen en zullen wij meer voor onze piepers moeten betalen. Immers, bij schaarste een hogere prijs, is een economische wetmatigheid waar geen discussie over is. Was het voor de prijsstelling van dure geneesmiddelen maar net zo eenvoudig. Het krachtenveld is echter zeer complex met veel grijstinten. Innovatieve medicijnen met evidente gezondheidswinst mogen wat kosten, echter door gebrek aan inzicht in de ontwikkelkosten, onduidelijke doelmatigheidscriteria en monopoliepositie van de farma neemt de maatschappelijke onrust hierover alleen maar toe. Zo was ik in één week tijd als internist-hematoloog (en mijn patiënten met mij) enerzijds opgetogen dat daratumumab na onderhandeling van de minister met de farma uit de sluis is (korting weer geheim…), en anderzijds als Nederlandse burger geraakt door de commerciële strategie van de fabrikant van weesgeneesmiddel CDCA en teleurgesteld in de gezondheidsinspectie. Misschien is er toch licht aan het einde van de tunnel?
Prof. dr. Carin Uyl-de Groot stak haar nek uit en stelde samen met internist-hematologen en economen een formule op om de reële prijs te berekenen van innovatieve medicijnen. Een eerlijke prijs met transparantie en inzicht naar de maatschappij over de kosten en daardoor het waarschijnlijk ook eerder beschikbaar komen van de nieuwe middelen en behandelingen, het kan. In dit nummer een interview met de Rotterdamse hoogleraar.

En nieuwe behandelstrategieën komen eraan. In dit nummer een interview met dr. Monique Minnema over CAR T-celtherapie, een innovatieve, in potentie curatieve maar zeer complexe therapie bij lymfoom, leukemie en multipel myeloom.
Uit Nijmegen komt de T-guard, een immuuntoxine dat bij steroïde-refractaire graft-versus-host ziekte de geactiveerde T-cellen tijdelijk uitgeschakeld. Verder positieve berichten uit het Ikazia ziekenhuis waar door goede informatie en voorlichting aan omringende huisartsen over de hematologie toekomstige anderhalvelijnszorg wellicht in een stroomversnelling kan komen. En ten slotte, bij onze complexe behandelingen is goede supportive care met name op het gebied van schimmelpreventie en diagnostiek belangrijk. Gain-Lai Chong schreef hier een proefschrift over.

Veel leesplezier!