NKR LEVERT BIJDRAGE AAN KWALITEITSVERBETERING IN DE ONCOLOGIE

IKNL stimuleert samenwerking behandelaars

  • 7 min.
  • Kwaliteit
  • Ondersteuning

Dankzij de HOVON bestaat in de hematologie een lange traditie van samenwerking tussen behandelaars. IKNL stimuleert die, bijvoorbeeld door behandelaars inzicht te geven in hun handelen bij de diagnostiek en de eerstelijnsbehandeling zodat zij onderling kunnen vergelijken en landelijk kunnen benchmarken. De data waarop de regiorapportages gebaseerd zijn, komen uit het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Die leveren ook wetenschappelijke publicaties op, waarmee nieuwe overwegingen rond behandeling kunnen worden gemaakt.

Hematologische maligniteiten zijn relatief zeldzaam. ‘Maar voor veel van deze ziekten neemt de prevalentie verhoudingsgewijs wel sterk toe, omdat de overleving toeneemt’, zegt dr. Ward Posthuma, internist-hematoloog in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, voorzitter van het hematologisch netwerk regio Leiden en medisch adviseur bij IKNL. ‘De mediane overleving van multipel myeloom is gestegen van vier naar zeven jaar. Bij non-Hodgkinlymfomen is de overleving ook sterk verbeterd door de introductie van rituximab. Voor chronische myeloïde leukemie was de overleving vijftien jaar geleden vier jaar na transplantatie, maar met imatinib is de levensverwachting bijna gelijk aan die van de algemene bevolking. En de ontwikkelingen staan niet stil, zo heeft een patiënt van mij recent CAR T-cellen gekregen. Hij heeft inmiddels zijn derde recidief en zou er voordat deze mogelijkheid bestond al lang niet meer zi

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?