Zin van ons bestaan

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf
Portretfoto (kleur) van Mels Hoogendoorn

Wekelijks staat er in de Volkskrant een fraai interview waarin de vraag ‘Waartoe zijn wij op deze aarde’ centraal staat. Hierin vaak verrassende en boeiende visies van celbioloog tot dominee en van psychiater tot diplomaat op dit aloude thema. De periode voor de feestdagen leent zich immers uitstekend voor introspectie en waarom ook niet nadenken over de zin van het werkzame leven als internist-hematoloog? Bij veel internist-hematologen zal dan ongetwijfeld het bestrijden en genezen van leukemie hoog op het lijstje staan. Om meer stof tot nadenken te geven, hebben we van deze Hemato-oncologie min of meer een ‘Myeloïd’ nummer gemaakt. Allereerst een interview met de kersverse hoogleraar Marc Raaijmakers, die zijn onderzoek toespitst op het voorkomen van acute leukemie of MDS door beter inzicht te krijgen in ontstekingsmediatoren in het beenmerg. En, binnenkort gaan een aantal nieuwe HOVON AML-studies van start, waarin de ziekte op moleculair niveau getarget gaat worden met nieuwe veelbelovende middelen. Bas Wouters geeft hierover achtergrondinformatie en benadrukt het belang van intensieve samenwerking met de diagnostische laboratoria gezien de noodzaak tot snelle diagnostiek.

Dat registries, al dan niet population-based, een fraaie basis kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek en inzicht kunnen geven op kwaliteit van zorg en leven, blijkt uit een tweetal stukken in dit tijdschrift. Allereerst een gesprek met Saskia Langemeijer en Joop Jansen over de Europese MDS-database en hun verdere plannen hiermee.
En daarnaast heeft Inge Geelen voor haar promotieonderzoek de ziekte CML population-based in Nederland in kaart gebracht. Zij geeft ons haar uitkomsten en houdt ons ook een spiegel over ons dagelijkse handelen voor.

Ten slotte, in tijden van polarisatie en individualisme, liefde voor de medemens en altruïsme blijken nog te bestaan. Dat valt te lezen in het artikel over stichting Matchis. Het aantal stamceldonoren neemt, met name onder jongeren, toe. Met deze mooie afsluitende informatie kunnen we al mijmerend de donkere wintermaanden in.