‘OUTCOME DATA’ KUNNEN HELPEN BIJ MATCHEN PATIËNTEN EN DONOREN

De zoektocht naar de juiste donor voor elke patiënt

  • 6 min.
  • Maatschappij
  • Ondersteuning

Hoewel er veelbelovende wetenschappelijke ontwikkelingen zijn in stamcelonderzoek, zal de behoefte aan stamceldonoren naar verwachting nog jarenlang blijven bestaan. Matchis blijft daarom in eigen land actief op zoek naar jonge donoren teneinde een optimale match voor iedere patiënt te vinden.

Matchis ziet zijn aantal stamceldonoren toenemen. De teller staat nu op 270.000 en blijft oplopen. Hierdoor is het aantal donoren dat stamcellen heeft afgestaan gestegen van ongeveer 30 in 2013 naar 130 nu. Cijfers die binnen de organisatie tot tevredenheid stemmen? Zeker. De kwaliteit van het donorbestand is verbeterd: meer jonge donoren melden zich en Matchis beschikt over steeds betere weefsel typeringen om een goede match met een patiënt te vinden. De kosten van het onderzoek zijn gedaald en de Duitse zusterorganisatie DKMS heeft een methode ontwikkeld om de C

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?