Veelzijdig

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Het mooie van ons vak is de veelzijdigheid, benigne en maligne aandoeningen die allemaal uitdagend kunnen zijn. Maar toch: functiedifferentiatie slaat toe en er lijkt steeds vaker een scheiding te ontstaan tussen de vakgebieden. Er zijn dan ook heel veel ontwikkelingen binnen de hematologie. Daar is de inhoud van dit blad een schoolvoorbeeld van. In dit nummer aandacht voor dialyse-afhankelijkheid bij multipel myeloom, de nieuwe richtlijn Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt, en het proefschrift van dr. Katarzyna Nowek over de rol van micro-RNAs bij de myeloïde differentiatie en ontwikkeling van AML. Daarnaast ook twee vakgebiedoverstijgende interviews – maar wel toegespitst op de hemato-oncologie – over biosimilars en juridische aspecten rond opgeslagen lichaamsmateriaal en biobanken.

Toch is er meer, aan den lijve ondervond ik recent een boeiende ontwikkeling waar niet alleen ik, maar wij allen mee te maken hebben, heeft gehad of gaat krijgen. Ik heb het over de introductie van de elektronische statusvoering. Wij kregen onlangs HiX en naar ik heb horen zeggen ook andere ziekenhuizen in de regio Rotterdam. Het lijkt een zegen, alle gegevens in eenzelfde soort dossier, op naar gezamenlijke statusvoering, ordermanagement etc. ‘Eenduidigheid in een modern jasje’, dat is te lezen op de website van de leverancier van HIX. Ook staat er vermeld: ‘Er is veel geluisterd naar de input vanuit de praktijk, waaruit bleek dat er op afdelingen veel overlap van gegevens is.’ Ik – en helaas velen met mij – denken daar iets anders over. Het hangt ongetwijfeld vooral af van de uitgebreidheid van de versie die aangeschaft is (Zilver? Goud? Platinum?). Wie meer betaald kan waarschijnlijk ook meer voor elkaar krijgen? Wel een mooi systeem hoor, begrijp me niet verkeerd. Er kan veel mee, maar ikzelf ben wellicht ook een beperkende factor. Ik heb gewoon niet alles direct door, en ik vind ook niet alles logisch opgebouwd of eenvoudig te vinden. Maar we redden ons er mee. En het moet gezegd worden: er gaat ook veel wel goed met dit systeem, het is een beetje wennen misschien. Over eenduidig heid gesproken: misschien is het een idee om als gebruikers de krachten te bundelen en te kijken of we van elkaars expertise gebruik kunnen maken om te komen tot een optimaal dossier? Op het gebied van bloedtransfusie lijkt dat in de regio Zuidwest-Nederland al te gaan gebeuren. Daar horen we vast meer over.

Tot slot: veel leesplezier natuurlijk!

Namens de redactieraad,