Palliatieve zorg: hard nodig

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Alweer een nieuw nummer van Hemato-oncologie! Al schrijvend herinner ik me hoe dit initiatief enkele jaren geleden werd gestart: als eenmalige uitgave van een informatief blad op het gebied van hemato-oncologie. Op het gebied van de medische oncologie bestond zoiets al en dat werd door de Nederlandse internist-oncologen zeker gewaardeerd. Zou zoiets ook wat zijn voor de Nederlandse internist-hematologen? Blijkbaar wel, want inmiddels is dit de vierde jaargang van dit tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, met steeds toch weer verrassende onderwerpen. Overigens niet strikt beperkt tot de hematooncologie. Ons vak kent immers ook een benigne zijde die zeker niet onderbelicht mag blijven.

Wat biedt Hemato-oncologie u deze keer? Uiteraard aandacht voor de voorgenomen herzieningen van de WHO-classificatie 2016. De vorige editie dateerde uit 2008 en was door de vele nieuwe ontwikkelingen hard aan herziening toe. Een vooruitgang? Oordeelt u zelf. In dit nummer de herzieningen op het gebied van myeloïde neoplasma’s en acute leukemie. Dr. Mojca Jongen-Lavrencic en dr. Kirsten van Lom lichten een en ander toe en breken een lans voor integrale diagnostiek.

En verder: als internist-hematoloog zal ieder zijn eigen toekomstvisie hebben. Waar wil je werkzaam zijn? Academisch? Of toch liever perifeer? Is een overstap mogelijk? U leest het verhaal van dr. Marten Nijziel die, na jaren werkzaam geweest te zijn in een grote perifere kliniek, de keuze maakt om zijn loopbaan in de academische setting voort te zetten.

En hoe wordt de hematologie vormgegeven in het Caraïbisch deel van ons koninkrijk? Welke problemen kom je tegen en hoe verschillen die van de (administratieve) problematiek waar wij hier mee te kampen hebben? Dr. John-John Schnog deelt zijn ervaringen.

Tot slot nog een serieus onderwerp dat u waarschijnlijk niet tot uw meest populaire werkzaamheden rekent: de palliatieve zorg. Hard nodig, en ook deze zorg moet uiteraard goed geregeld zijn. Dr. Vĕra  Novotný vertelt over haar ervaringen met het opzetten ervan.

Ik hoop dat u ook dit nummer van Hemato-oncologie weer zult waarderen, en zoals u weet: we staan open voor tips, onderwerpen en ideeën via redactie@hemato-oncologie.nl.

Namens de redactieraad,