ROL VAN DE (MICRO-)OMGEVING VAN TUMORCELLEN ONDERZOCHT

Hemato-oncogenese: verder kijken dan de tumorcellen

  • 7 min.
  • Nederlands onderzoek
  • Wetenschap

Tot nu toe heeft het onderzoek naar de hemato­oncogenese zich vooral gericht op de eigenschappen van de tumorcel. De (micro­)omgeving waarin die tumorcel ontstaat en rijpt is echter minstens zo belangrijk, constateren hematoloog dr. Marc Raaijmakers en zijn collega’s van het Erasmus MC op basis van hun onderzoek. Hun artikel hierover werd afgelopen januari tijdens het Dutch Hematology Congress uitgeroepen tot Nederlandse TOP publicatie 2017.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?