ROL VAN DE (MICRO-)OMGEVING VAN TUMORCELLEN ONDERZOCHT

Hemato-oncogenese: verder kijken dan de tumorcellen

  • 7 min.
  • Nederlands onderzoek
  • Wetenschap

Tot nu toe heeft het onderzoek naar de hemato­oncogenese zich vooral gericht op de eigenschappen van de tumorcel. De (micro­)omgeving waarin die tumorcel ontstaat en rijpt is echter minstens zo belangrijk, constateren hematoloog dr. Marc Raaijmakers en zijn collega’s van het Erasmus MC op basis van hun onderzoek. Hun artikel hierover werd afgelopen januari tijdens het Dutch Hematology Congress uitgeroepen tot Nederlandse TOP publicatie 2017.

Foto (kleur) bijdragers onderzoek
Si Chen, Marc Raaijmakers, Noemi Zambetti en Zhen Ping van het Erasmus MC Kanker Instituut (v.l.n.r.).

Het begon allemaal met een muis, legt Marc Raaijmakers uit. ‘Toen ik een jaar of tien geleden als postdoc ging werken in het Harvard Stem Cell Institute ontstond geleidelijk het vermoeden dat de microomgeving van een stamcel een sturende rol heeft bij de verdere rijping van die stamcel. Dat concludeerde we uit de effecten op het gedrag van de stamcel die we zagen van de diverse verstoringen die we aanbrachten in die micro­-omgeving, ofwel de niche. Op een gegeven moment vertelde een van mijn collega’s me dat een muizenstam waarb

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?