APLASTISCHE ANEMIE

‘Zeldzaam, levensbedreigend maar meestal goed te behandelen’

  • 6 min.
  • Achtergrond
  • Kwaliteit

Aplastische anemie is een zeldzame, potentieel levensbedreigende aandoening. ‘Bij de behandeling ervan kan gekozen worden uit twee mogelijkheden: immuunsuppressieve therapie of een allogene stamceltransplantatie’. Aan het woord is dr. Stijn Halkes, internist-hematoloog in het LUMC en voorzitter van de werkgroep die in 2013 de eerste Nederlandse richtlijn over aplastische anemie schreef.

‘Het klinkt misschien raar, maar de eerste reactie van patiënten die te horen krijgen dat zij aplastische anemie hebben is er vaak een van opluchting. De diagnose betekent namelijk dat zij geen leukemie hebben’, aldus Halkes. De opluchting van de nieuw gediagnosticeerde patiënten – zo’n 25 tot 30 per jaar in Nederland – is te begrijpen want de symptomen van aplastische anemie – vermoeidheid, kortademigheid, bleek zien, koorts, infecties – kunnen ook passen bij acute leukemie, wat veel vaker voorkomt. ‘Bij aplastische anemie ontstaan de klachten meestal in een aantal weken. Als op basis daarvan vervolgens een beenmerg onderzoek plaatsvindt, en hierbij blijkt dat het beenmerg nagenoeg “leeg” is, is de diagnose meestal snel duidelijk. De patiënt heeft aplastische anemie.’

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?