STAMCELDONORBANK MATCHIS

‘Een efficiëntere organisatiestructuur voor de nationale stamceldonatie’

  • 6 min.
  • Achtergrond
  • Kwaliteit

Per 1 januari 2016 zijn de Stichting Europdonor in Leiden en de Stichting Stamceldonor bank Europdonor Nijmegen (SEN) gefuseerd tot Stichting Matchis. Jaap Dijkman, vanaf 1 juni directeur-bestuurder van dit Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, vertelt over de achtergronden van de fusie. ‘De organisatie is nu minder informeel, maar alle belanghebbenden zijn tot nu toe positief over de nieuwe bestuurlijke opzet. De Nederlandse stamceldonatie krijgt zo immers een veel duidelijker profiel.’

Eigenlijk werken Leiden en Nijmegen al jaren intensief samen voor zowel het wereld wijd vinden van geschikte bloed- en beenmergstamceldonoren voor Nederlandse patiënten als voor het vinden van Nederlandse donoren voor patiënten wereldwijd. ‘De SEN deed de stamceldonorwerving in Zuidoost-Nederland,’ vertelt Jaap Dijkman. ‘Maar met de vergrijzing van het gemeenschappelijke donorbestand ontstond de noodzaak tot werving en dat vereiste ondersteuning door de overheid. Die stelde terecht de eis om te komen tot één organisatie, een idee dat overigens binnen de wetenschappelijke vereniging van de hematologie al langer leefde.’

Reputatie

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?