Late effecten

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

De prognose van diverse hematologische maligniteiten is de afgelopen jaren fors verbeterd. Goed voor de patiënt, natuurlijk. Maar toch heeft deze vooruitgang een keerzijde, namelijk het optreden van complicaties jaren nadat de behandeling beëindigd is, jaren nadat de patiënt gecureerd is. U kent het allemaal, de ‘late effecten’ van de therapie. De behandeling van het Hodgkinlymfoom en de late toxiciteit van de behandeling is daarbij een voor iedere hematoloog sprekend voorbeeld. Verschillende problemen kunnen optreden zoals vermoeidheid, huidproblemen, cardiale problemen, secundaire maligniteiten, vervroegde overgang, et cetera. Vroeger zagen patiënten en medici klachten na de behandeling van kanker vaak als iets wat er ‘nu eenmaal bij hoorde. Dat beeld is de laatste jaren veranderd, en er is gelukkig steeds meer aandacht voor late effecten. Ook in de wetenschap; er wordt veel onderzoek naar dit thema gedaan. Vandaar dat we dit nummer van Hemato-oncologie hebben gewijd aan late effecten. Het is ondoenlijk om alle mogelijke late effecten na de behandeling van hemato-oncologische aandoeningen te noemen. Dat hebben we dan ook niet geprobeerd. We hebben wel een poging gedaan om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van dit zo belangrijke onderwerp. We beginnen dit nummer met een uitgebreid algemeen artikel waarin epidemioloog prof. dr. ir. Floor van Leeuwen en radiotherapeut Cécile Janus vertellen over de risico’s op de verschillende late bijwerkingen en het BETER-consortium. Verder besteden we aandacht aan vermoeidheid, cardiale klachten, vruchtbaarheid en de LATER-poli’s. En zoals u gewend bent een proefschriftbespreking, niet over late effecten maar over de diagnostiek van anemie, een aandoening met veel (blijvende) klachten en wellicht een verhoogd risico op sterfte. De promovendus vertelt hier meer over.

Ik wens u wederom veel leesplezier!

Namens de redactieraad