POLI VOOR OVERLEVERS

Link met oorspronkelijke ziekte wordt niet altijd gelegd

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Nazorg

Maar liefst driekwart van alle overlevers van kinderkanker en hematologische maligniteiten krijgt te maken met late effecten van de behandeling. Daarom bestaan de LATER-poli’s voor de langetermijnfollow-up van deze mensen. Kinderhematooncoloog dr. Jacqueline Loonen van het Radboudumc ziet overlevers op de Nijmeegse poli Late Effecten. Deze poli ontwikkelt zich nog volop, vertelt ze.

Als late effecten zich voordoen, is een kind vaak al volwassen. De link met de oorspronkelijke ziekte wordt dan niet altijd gelegd, zegt Loonen. ‘Dat bemoeilijkt een juiste diagnose. Daarom hebben kinderoncologen ongeveer tien jaar geleden onder de vlag van SKION het SKION-LATER-bestuur opgericht en zijn bij alle kinderoncologische centra LATER-poli’s opgezet voor langetermijnfollow-up. De poli’s zijn er voor alle kinderen en volwassenen die vijf jaar na diagnose en ziektevrij zijn. Zij worden iedere tweeëneenhalf of vijf jaar opgeroepen voor een screening op late effecten, op basis van de behandeling die de patiënt als kind heeft gehad. Kinderoncologen hebben richtlijnen opgesteld voor die screenings.’

Veel indruk

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?