Stof tot nadenken over de opleiding

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Als opleider van de differentiatie Hematologie vraag ik me weleens af hoe goed we bezig zijn om een goede opleiding te verzorgen voor de aankomend internist-hematoloog. Natuurlijk, er zijn opleidingseisen en we visiteren elkaar, hiermee hopend voldoende (opleidings)kwaliteit te borgen. Toch valt er wel het een en ander te verbeteren, daar ben ik heel eerlijk in.
Het aanbieden van een gestructureerd en geüniformeerd, nationaal scholingsprogramma zou natuurlijk prima zijn. Evenals toetsing om zo te kunnen beoordelen of voldoende kennis aanwezig is om als internisthematoloog geregistreerd te kunnen worden. Toekomstsmuziek, maar wel iets waar hard over nagedacht wordt en waar ook al aan gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan een aantal verplichte cursussen voor de aankomend internist-hematoloog.
Een voorbeeld daarvan is de masterclass beenmergdiagnostiek. We laten organisator dr. Ellen Kuiper-Kramer hierover aan het woord.

De opleiding geeft nog meer stof tot nadenken: leiden we bijvoorbeeld voldoende internist-hematologen op, of juist te veel? Als opleider wil je natuurlijk dat de jonge klaren een mooie plek vinden om verder carrière te maken. Er zijn internist-hematologen die een plek in het buitenland vonden. Drie hematologen vertellen over hun ervaringen met het werken in het buitenland. Hoe ging dat in zijn werk, en welke problemen (naast de taal) kwamen zij tegen?

We leren verder onze aankomend internist-hematologen een deugdelijke statusvoering bij te houden – hopelijk kunnen ze dat natuurlijk al vanuit hun basisopleiding. De variatie in EPD’s maakt dat echter niet altijd even eenvoudig. In het noorden van ons land is een initiatief ondernomen om een webbased registratiesysteem te ontwikkelen wat hierbij van hulp kan zijn. Collega dr. Mels Hoogendoorn en patholoog dr. Robby Kibbelaar vertellen over het systeem HemoBase, hun ervaringen, wensen en toekomstige ontwikkelingen. Hoe zou dit systeem kunnen leiden tot verbeteren van de kwaliteit van zorg, verhogen van efficiëntie van MDO’s etc?

Hopelijk zorgt deze editie weer voor veel leesplezier.