GEZAMENLIJK SYMPOSIUM

‘Polderen’ over dure geneesmiddelen

  • 7 min.
  • Discussie
  • Maatschappij

De hoge kosten van veel nieuwe (oncologische) geneesmiddelen vormen momenteel een belangrijk gespreksponderwerp in de medische wereld. HOVON, NVvH, Hematon en SIG Hematologie organiseerden daarom tijdens het Dutch Hematology Congress een symposium over dit onderwerp. Helaas was de farmaceutische industrie niet als spreker uitgenodigd.

Nieuw is het onderwerp ‘dure geneesmiddelen’ niet te noemen. In 2000 organiseerden, bijvoorbeeld, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de toenmalige Vereniging Integrale Kankercentra (tegenwoordig het Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL) al een symposium over dit onderwerp. Wellicht opmerkelijk – met de kennis van nu – is dat destijds veel heil werd verwacht van zowel de invoering van het nieuwe zorgstelsel met een regierol voor elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars als van de bekostiging van de zorg op basis van DBC’s. Vijftien jaar later valt te constateren dat dit niet het ei van Columbus was. Met name nieuwe geneesmiddelen die vallen in de categorie ‘targeted therapie’ of ‘immuuntherapie’ houden momenteel de gemoederen bezig vanwege hun torenhoge kosten. Alle reden dus om tijdens het Dutch Hematology Congress anderhalf uur in te ruimen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?