Pittige discussie tijdens feestelijke bijeenkomst

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

De 10e editie van het Dutch Hematology Congress (DHC), dat plaatsvond van 20 tot en met 22 januari van dit jaar, had dit keer een extra feestelijk tintje.
We vierden niet alleen het tiende jubileumjaar van het gewaardeerde DHC, maar ook de drijvende krachten achter het DHC bereiken dit jaar een mijlpaal. De stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) viert dit jaar haar 30-jarig bestaan, de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) haar 65-jarig bestaan. De voorzitters van beide gremia komen in dit nummer aan het woord. En last but not least vierde ook het Verpleegkundig Symposium haar eerste lustrum.

Nieuw dit jaar was de gezamenlijke sessie van HOVON, NVvH, Hematon en SIG. Het betrof een debat over de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen, dat uitmondde in een pittige discussie waar de farmaceutische industrie het zwaar te verduren kreeg. Dat was direct een van de kritische noten: de organisatie zou er goed aan gedaan hebben deze groep op voorhand bij de discussie te betrekken.
Gelukkig werden er handreikingen gedaan. De discussie kan worden beschouwd als een mooie impuls om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan om het gezamenlijke doel te behalen: nieuwe
(en nu nog dure) medicamenten beschikbaar maken en houden voor iedereen in Nederland. In dit nummer van Hemato-oncologie staat een impressie van het debat.

En tot slot Herman Finkers, wat een mooi en warm begin van het lustrumfeest op donderdagavond was dat. De cabaretier uit Almelo, die zelf al bijna vijftien jaar lijdt aan leukemie, bespeelde de zaal met groot gemak en oogstte veel gelach. Bovendien sprak uit zijn hele doen en laten de waardering voor de hematologie en zijn behandelaars in het bijzonder. Een prachtige opsteker voor iedereen die zich inzet binnen ons vakgebied.

Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen.

Namens de redactieraad en de organisatie van het DHC