Zomer...

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Het is augustus en volop zomer. Sommigen keren alweer terug van het zomerreces, maar mijn zomervakantie staat op het punt te beginnen. Morgen naar Griekenland, het was even spannend met alle financiële perikelen, maar het gaat toch lukken. De laatste zaken zijn afgerond, het geeft toch altijd weer stress zo vlak voor de vakantie. De door mij vurig gewenste ‘zachte landing’ is ook dit jaar helaas (wederom) niet gelukt, bedenk ik als net voor vertrek voor de allerlaatste keer mijn mails check. En jawel hoor, toch nog bijna iets vergeten: dit voorwoord.

Hoewel ik me tijdens het schrijven van dit stuk al te veel in de vakantiemodus bevind, denk ik aan de EHA terug. Wat is me daarvan bijgebleven? U raadt het al, met mijn MPN-achtergrond natuurlijk de nieuwe data van de fase III-studie naar pacritinib versus best-available-therapy bij MF-patiënten. Daarnaast ook weer veel nieuws over multipel myeloom en non-Hodgkinlymfoom. Opvallend dat er steeds weer zoveel nieuws is. Dit alles zou natuurlijk nieuwe input voor het blad kunnen zijn, maar dat is nu juist wat we niet willen; het publiceren van puur wetenschappelijke artikelen. We proberen meer in te gaan op de achtergrond van recente ontwikkelingen, het bespreken en verduidelijken van actuele zaken waar we allemaal mee te maken hebben, maar toch net het fijne niet van weten. En dat is ook dit keer gelukt, al zeg ik het zelf. Onderwerpen die u misschien niet direct verwacht, zoals seksualiteit en (hematologische) maligniteiten. En hoe zit het met dure medicatie en QALY’s? En is de centrale pathologiefaciliteit echt een must? U leest in dit nummer wat de deskundigen er over te zeggen hebben.

Hopelijk kunnen we u wederom boeien met deze nieuwe uitgave, ondertussen verdiep ik me verder in mijn vakantiebestemming…

Veel leesplezier!

Namens de redactieraad,
Peter te Boekhorst