Breed palet

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

 

 

Voor het voorjaarsnummer van Hemato-oncologie werd door de redactie weer een breed scala aan onderwerpen aangedragen en uitgewerkt. Niet alleen technisch hoogstaande, nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied maar ook ontwikkelingen op het gebied van psychosociale ondersteuning van patiënten komen in dit nummer aan bod.
Persoonlijk spreekt het onderwerp (in)fertiliteit na behandeling van kanker me erg aan. Bestaat er voor de mannelijke patiënt al jaren de optie van semenpreservatie voorafgaand aan de behandeling, voor vrouwen in de vruchtbare levensfase leken de mogelijkheden tot voor kort zeer beperkt te zijn. Maar er is wel degelijk hoop. Dr. Ina Beerendonk vertelt over de huidige stand van zaken ten aanzien van dit vaak zwaarwegende probleem voor overlevers van intensieve kankertherapieën. Ook is er aandacht voor niet-medische ondersteuning: in Rotterdam loopt momenteel een nazorgprogramma voor patiënten die een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan. Het wordt gefaciliteerd door de stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK). En verderop in het blad licht prof. dr.
Luc Deliens het begrip Advance Care Planning toe, met daarbij dr. Rineke Leys die vertelt hoe het er aan toe gaat in het Maasstadziekenhuis, waar aandacht voor palliatieve zorg hoog in het vaandel staat.
Verder wederom veel ruimte voor medische ontwikkelingen. In dit nummer komen dendritische celtherapie, mesenchymale stromale stamcellen en preventieve behandeling bij plasmacytoom aan bod. Ook op medicatiegebied vinden er veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Nieuwe middelen worden geïntroduceerd en vinden hun weg naar de patiënt. Uiteraard is dit toe te juichen, maar hoe zit het met interacties met andere geneesmiddelen die patiënten gebruiken? Realiseren we ons dat als voorschrijvers eigenlijk wel voldoende?
We hopen u met dit palet aan onderwerpen weer een onderhoudend en boeiend nummer van Hemato-oncologie te kunnen bieden.

Veel leesplezier!