Doel bereikt

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Voor u ligt alweer de laatste editie van het tijdschrift Hemato-oncologie van 2015. Het eerste volledige jaar dat dit tijdschrift werd samengesteld en uitgegeven. Uiteraard betekent dat ook altijd weer even terugblikken, iets dat er in dit jaargetijde sowieso bij hoort. Naar mijn stellige mening is onze doelstelling om actuele zaken binnen de hemato-oncologie toe te lichten goed gelukt. Legio onderwerpen kwamen al aan bod en tijdens de redactievergaderingen blijkt het vinden van geschikte onderwerpen niet echt heel ingewikkeld te zijn; er is genoeg interessants te melden. Als hoofdredacteur wil ik mijn mederedacteuren Annoek, Niels, Mels en Michel dan ook hartelijk danken voor hun aandeel in dit proces.

Ook deze editie bestaat weer uit een keur van boeiende onderwerpen. Neem bijvoorbeeld JACIE, altijd een toch wat lastig aspect van de stamceltransplantatieactiviteiten, maar wel een broodnodige. Eric Braakman onderstreept het belang van dit kwaliteitsgebeuren. Het veld van de myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) heeft zich vanaf de ontdekking van de JAK-2-mutatie in sneltreinvaart gewijzigd. Nieuwe therapieën, nieuwe prognostisch kenmerken, de ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Harry Schouten geeft zijn visie. Ook de implementatie van de PET-scan ten behoeve van lymfoomdiagnostiek en responsbeoordelingen heeft zich in korte tijd enorm ontwikkeld en is niet meer weg te denken uit onze klinische praktijk. Josée Zijlstra licht een en ander toe. En verder een lastig onderwerp waar wij als artsen mee geconfronteerd worden, maar waar we waarschijnlijk weinig van af weten: juridische aspecten van de medische praktijkvoering. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Hopelijk levert dit nummer weer een hoop interessante informatie op. Ik wens u alvast heel goede feestdagen toe en uiteraard graag tot volgend jaar.

Namens de redactieraad,