Een brede blik

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Portretfoto (kleur) van Dr. Peter te BoekhorstBeeld: Levien Willemse

 

 

Een nieuw tijdschrift voor internist-hematologen – is dat nu nodig? Ik hoor het u denken, maar de redactieraad en ik menen van wel. Het tijdschrift dat voor u ligt, Hemato-oncologie, onderscheidt zich van andere Nederlandstalige hematologische uitgaven door een andere insteek dan u waarschijnlijk gewend bent. Een aanpak die mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de kennis- en meningsvorming van verschillende aspecten binnen ons vakgebied.

Aan de hand van journalistieke artikelen belicht Hemato-oncologie niet alléén relevante actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan voor uw dagelijkse praktijk. Aan de orde komen ook, en misschien wel vooral, actuele discussies over bijvoorbeeld financiering van zorg, kwaliteit van zorg, patiëntenbelangen en essentiële aspecten rondom de opleiding en toekomst(bestendigheid) van de hematologie. Kortom: met een brede blik, die ons hematologen nu eenmaal typeert, willen wij onderwerpen van uiteenlopende aard (laten) bespreken, verhelderen en toelichten.

Dit eerste nummer weerspiegelt deze brede blik. Naast artikelen over de (mogelijke) plaats van nieuwe, veelbelovende behandelingen – met medicatie zoals daratumumab, ibrutinub en idelalisib - geeft prof. dr. Nicole Blijlevens haar visie op de actuele problematiek rondom bekostiging van dure geneesmiddelen. Patient empowerment: wat is het en wat kunt u ermee? Een interview met Hematon-voorzitter Jan Boonstra gaat u meer inzicht hierin geven. Daarnaast filosoferen JNVvH-voorzitter dr. Anna van Rhenen en NVvH-voorzitter prof. dr. Rien van Oers over de toekomst van zowel opleiding als vak en gunt dr. Peter Westerweel ons een kijkje in de wereld van e-health bij CML.

Vanaf 2015 zal Hemato-oncologie 4 maal per jaar verschijnen. De inhoud wordt bepaald door een redactieraad (zie colofon), die zich bij de keuze van onderwerpen laat leiden door het belang ervan voor onze beroepsgroep. En wees gerust: de redactionele inhoud van Hemato-oncologie komt geheel onafhankelijk tot stand. De adverterende firma’s hebben geen invloed op de keuze van onderwerpen en/of inhoud van redactionele stukken. Uiteraard danken wij hen hartelijk voor hun bijdrage aan dit tijdschrift, dat mede daardoor elk kwartaal bij u op de deurmat kan vallen.

Rest mij te melden dat de redactie altijd openstaat voor inhoudelijke suggesties. Tips, ideeën, opmerkingen én vragen kunt u mailen naar redactie@hemato-oncologie.nl of doorgeven aan één van de individuele redactieleden.

Alvast een voorspoedig 2015 gewenst en uiteraard veel leesplezier!