Nr 3, september '19

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Mels Hoogendoorn

Mels Hoogendoorn

Netwerken

Doelstelling in het visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten 2025: “de medisch specialist is in 2025 onderdeel van een netwerk rondom de patiënt, en is werkzaam in een netwerk van zorgprofessionals om kennis en vaardigheden uit te wisselen zodat de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg continu verbetert.” Is hematologisch Nederland niet bij uitstek een voorbeeld van deze netwerkgeneeskunde? Meer »

Portret

Portretfoto (kleur) Pieter Sonneveld

VOORZITTERSCHAP EHA VERRIJKEND VOOR SONNEVELD 'Je maakt een leercurve door buiten je expertisegebied'

De afgelopen twee jaar was prof. dr. Pieter Sonneveld (Erasmus MC) president van de European Hematology Association (EHA). Hoe kijkt hij terug op deze tijd als voorzitter? ‘Ik heb de afgelopen jaren als heel verrijkend ervaren.’ Meer »

Portretfoto (kleur) Pieter Sonneveld VOORZITTERSCHAP EHA VERRIJKEND VOOR SONNEVELD 'Je maakt een leercurve door buiten je expertisegebied'

De afgelopen twee jaar was prof. dr. Pieter Sonneveld (Erasmus MC) president van de European Hematology Association (EHA). Hoe kijkt hij terug op deze tijd als voorzitter? ‘Ik heb de afgelopen jaren als heel verrijkend ervaren.’ Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) Suzanne van Dorp

HEMOFAGOCYTAIRE LYMFOHISTIOCYTOSE 'Balanceren tussen twee kwaden'

HLH is een – gelukkig zeldzame – complicatie. Het herkennen ervan vergt enige ervaring en de behandeling is balanceren tussen een te sterke en een te zwakke afweer, weet internist-hematoloog dr. Suzanne van Dorp (Radboudumc) inmiddels uit ervaring. Meer »

Portretfoto (kleur) Suzanne van Dorp HEMOFAGOCYTAIRE LYMFOHISTIOCYTOSE 'Balanceren tussen twee kwaden'

HLH is een – gelukkig zeldzame – complicatie. Het herkennen ervan vergt enige ervaring en de behandeling is balanceren tussen een te sterke en een te zwakke afweer, weet internist-hematoloog dr. Suzanne van Dorp (Radboudumc) inmiddels uit ervaring. Meer »

Opleiding

EHA CLINICAL RESEARCH TRAINING IN HEMATOLOGY ‘Ik merk hoeveel stappen ik met deze training heb gemaakt’

Komend seizoen vindt voor de vierde keer de Clinical Research Training in Hematology (CRTH) plaats vanuit de EHA. Drie Nederlandse internist-hematologen kijken met voldoening en enthousiasme terug op hun deelname. Meer »

Promotie

SYSTEMATISCHE AANPAK VAN GRAFT-VERSUS-HOST-ZIEKTE Jonge mesenchymale stromale cellen lijken beter tegen GVHD

Internist-hematoloog dr. Lotte van der Wagen (UMC Utrecht) deed promotieonderzoek naar behandelingen voor graft-versus-host-ziekte en stelde samen met de HOVON-stamceltransplantatiewerkgroep een richtlijn op voor een systematische aanpak van deze aandoening. Meer »

Overzicht dissertaties augustus t/m september 2019

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »