Nr 3, september '18

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Mels Hoogendoorn

Duur?

Door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden zal de aardappeloogst in Nederland tegenvallen en zullen wij meer voor onze piepers moeten betalen. Immers, bij schaarste een hogere prijs, is een economische wetmatigheid waar geen discussie over is. Was het voor de prijsstelling van dure geneesmiddelen maar net zo eenvoudig. Meer »

Wetenschap

Illustratie berekening prijs nieuw geneesmiddel

UYL-DE GROOT NOEMT KOSTEN VAN MEDICIJNEN CHRONISCH ACTUEEL THEMA 'Reële prijs berekenen van innovatieve medicijnen'

Prof. dr. Carin Uyl­-de Groot stelde samen met internist-­hematoloog prof. dr. Bob Löwenberg een formule op om de reële prijs te berekenen van innovatieve medicijnen. En dat is hard nodig. ‘Zoals het nu gaat, kan het niet langer.' Meer »

Illustratie berekening prijs nieuw geneesmiddel UYL-DE GROOT NOEMT KOSTEN VAN MEDICIJNEN CHRONISCH ACTUEEL THEMA 'Reële prijs berekenen van innovatieve medicijnen'

Prof. dr. Carin Uyl­-de Groot stelde samen met internist-­hematoloog prof. dr. Bob Löwenberg een formule op om de reële prijs te berekenen van innovatieve medicijnen. En dat is hard nodig. ‘Zoals het nu gaat, kan het niet langer.' Meer »

Portretfoto (kleur) Monique Minnema

LOGISTIEK ROND BEHANDELING IS NIET EENVOUDIG CAR T-celtherapie: veelbelovend maar complex

Het is een in opzet curatieve behandeling voor patiënten die tot voor kort ten dode waren opgeschreven. Logistiek en medisch-inhoudelijk is CAR T-celtherapie echter bijzonder ingewikkeld, aldus internist-hematoloog dr. Monique Minnema. Meer »

Portretfoto (kleur) Monique Minnema LOGISTIEK ROND BEHANDELING IS NIET EENVOUDIG CAR T-celtherapie: veelbelovend maar complex

Het is een in opzet curatieve behandeling voor patiënten die tot voor kort ten dode waren opgeschreven. Logistiek en medisch-inhoudelijk is CAR T-celtherapie echter bijzonder ingewikkeld, aldus internist-hematoloog dr. Monique Minnema. Meer »

Infographic werking van het anti-CD3/CD7 Immuuntoxine T-Guard

ANTI-CD3/CD7 IMMUUNTOXINE T-GUARD™ Nieuwe behandeling bij graft-versus-host ziekte

Nijmeegse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe therapie voor de behandeling van steroïd-refractaire graft-versus-host disease: T-Guard™ geheten. De resultaten van een fase 1/2-studie met dit anti-CD3/CD-immuuntoxine zijn veelbelovend. Meer »

Infographic werking van het anti-CD3/CD7 Immuuntoxine T-Guard ANTI-CD3/CD7 IMMUUNTOXINE T-GUARD™ Nieuwe behandeling bij graft-versus-host ziekte

Nijmeegse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe therapie voor de behandeling van steroïd-refractaire graft-versus-host disease: T-Guard™ geheten. De resultaten van een fase 1/2-studie met dit anti-CD3/CD-immuuntoxine zijn veelbelovend. Meer »

Promotie

RESISTENTIE VAN DE SCHIMMEL TEGEN TRIAZOLEN STEEKT STEEDS VAKER DE KOP OP ‘Goede diagnostiek van invasieve aspergillose belangrijk’

Internist-­hematoloog Ga-­Lai Chong onderzocht de epidemiologie van invasieve aspergillose bij patiënten met een onderliggende hematologische ziekte, en zocht naar nieuwe diagnostische methoden. Meer »

Overzicht dissertaties juli t/m september 2018

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »