Nr 3, september '16

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Peter te Boekhorst

Peter te Boekhorst

Afwijkend

'Ook in dit nummer is het mijns inziens weer gelukt om een aantal bijzondere en interessante mensen te interviewen.' Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) van Gerard Jansen

EHA CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIP Beurs voor onderzoek naar trombocyten

Internist-hematoloog dr. Gerard Jansen heeft op het 21e congres van de EHA, afgelopen juni in Kopenhagen, een Clinical Research Fellowship toegekend gekregen. Met deze subsidie van € 240.000 doet Jansen onderzoek naar de fysiologie van trombocyten. Meer »

Portretfoto (kleur) van Gerard Jansen EHA CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIP Beurs voor onderzoek naar trombocyten

Internist-hematoloog dr. Gerard Jansen heeft op het 21e congres van de EHA, afgelopen juni in Kopenhagen, een Clinical Research Fellowship toegekend gekregen. Met deze subsidie van € 240.000 doet Jansen onderzoek naar de fysiologie van trombocyten. Meer »

Maatschappij

Illustratie kwaliteitsstempel

PATIËNTENWIJZER BLOED- EN LYMFKLIERKANKER ‘Ziekenhuizen nemen basisvoorwaarden Hematon steeds serieuzer’

Afgelopen februari heeft Hematon weer uitvraag in de ziekenhuizen gedaan om te bepalen in hoeverre deze voldoen aan de basisvoorwaarden die Hematon stelt aan de behandeling van hemato-oncologische patiënten. Meer »

Illustratie kwaliteitsstempel PATIËNTENWIJZER BLOED- EN LYMFKLIERKANKER ‘Ziekenhuizen nemen basisvoorwaarden Hematon steeds serieuzer’

Afgelopen februari heeft Hematon weer uitvraag in de ziekenhuizen gedaan om te bepalen in hoeverre deze voldoen aan de basisvoorwaarden die Hematon stelt aan de behandeling van hemato-oncologische patiënten. Meer »

Promotie

PLEIDOOI VOOR PERSONALIZED MEDICINE 'Ook ná diagnose blijven screenen op (epi)genetische afwijkingen'

Bij een deel van de myeloïde maligniteiten blijkt verstoorde demethylering van DNA een belangrijke rol te spelen in de pathogenese. In haar proefschrift concentreert Leonie Kroeze zich op mutaties in het TET2-gen bij acute myeloïde leukemie. Meer »

Overzicht dissertaties juni/juli 2016

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

Beroepsuitoefening

Hematologen vanuit het buitenland naar Nederland

Drie internist-hematologen die naar Nederland verhuisden vertellen over hun ervaringen. Waarom zijn ze naar Nederland gekomen? Hoe zijn ze op de plek terechtgekomen waar ze nu werken? En wat is er anders in Nederland? Meer »

3
september '16
jaargang 3

Kwaliteit

APLASTISCHE ANEMIE ‘Zeldzaam, levensbedreigend maar meestal goed te behandelen’

Bij de behandeling van aplastische anemie kan gekozen worden uit twee mogelijkheden: immuunsuppressieve therapie of een allogene stamceltransplantatie. Dr. Stijn Halkes (LUMC) licht het onderwerp toe. Meer »

STAMCELDONORBANK MATCHIS ‘Een efficiëntere organisatiestructuur voor de nationale stamceldonatie’

Per 1 januari 2016 zijn de Stichting Europdonor in Leiden en de Stichting Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen (SEN) gefuseerd tot Stichting Matchis. Jaap Dijkman, vanaf 1 juni directeur-bestuurder van dit Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, vertelt over de fusie. Meer »