Nr 2, juni '17

Voorwoord

Portretfoto (kleur) P. te Broekhorst

Peter te Boekhorst

Vasthoudendheid loont

Bent u vasthoudend? Ongetwijfeld wel. Om een toekomstig doel te bereiken leert eenieder, en zeker een hematoloog, om zich deze eigenschap eigen te maken. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) Neal Young

DR. NEAL YOUNG SPREEKT OVER ZIJN INNOVATIEVE ONDERZOEK Erasmus Hematology Award 2017

Op dinsdag 21 maart ontving de Amerikaanse klinisch hematoloog dr. Neal Young de derde Erasmus Hematology Award voor zijn talloze en originele bijdragen aan onderzoek naar aplastische anemie. Meer »

Portretfoto (kleur) Neal Young DR. NEAL YOUNG SPREEKT OVER ZIJN INNOVATIEVE ONDERZOEK Erasmus Hematology Award 2017

Op dinsdag 21 maart ontving de Amerikaanse klinisch hematoloog dr. Neal Young de derde Erasmus Hematology Award voor zijn talloze en originele bijdragen aan onderzoek naar aplastische anemie. Meer »

Foto (kleur) Marry van den Heuvel-Eibrink

HOOGLERAAR VAN DEN HEUVEL-EIBRINK OVER DE STRIJD TEGEN KINDERKANKER IN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM Cure is not enough

Met deze quote van dr. Giulio D’Angio maakte prof. dr. Marry van den Heuvel-Eibrink in haar oratie duidelijk dat er nog veel werk is te doen in de wereld van kinderoncologie. ‘Het kan en moet beter.’ Meer »

Foto (kleur) Marry van den Heuvel-Eibrink HOOGLERAAR VAN DEN HEUVEL-EIBRINK OVER DE STRIJD TEGEN KINDERKANKER IN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM Cure is not enough

Met deze quote van dr. Giulio D’Angio maakte prof. dr. Marry van den Heuvel-Eibrink in haar oratie duidelijk dat er nog veel werk is te doen in de wereld van kinderoncologie. ‘Het kan en moet beter.’ Meer »

Illustratie niche-geïnduceerde stress

ROL VAN DE (MICRO-)OMGEVING VAN TUMORCELLEN ONDERZOCHT Hemato-oncogenese: verder kijken dan de tumorcellen

De omgeving waarin een tumorcel ontstaat en rijpt is minstens zo belangrijk als de eigenschappen van de cel zelf, ontdekten dr. Marc Raaijmakers en collega’s. Ze publiceerden erover in Cell Stem Cell. Meer »

Illustratie niche-geïnduceerde stress ROL VAN DE (MICRO-)OMGEVING VAN TUMORCELLEN ONDERZOCHT Hemato-oncogenese: verder kijken dan de tumorcellen

De omgeving waarin een tumorcel ontstaat en rijpt is minstens zo belangrijk als de eigenschappen van de cel zelf, ontdekten dr. Marc Raaijmakers en collega’s. Ze publiceerden erover in Cell Stem Cell. Meer »

Promotie

MEER INZICHT IN WERKING CD38-ANTISTOF DARATUMUMAB Synergistische combinatiebehandeling bij recidief multipel myeloom

Dr. Inger Nijhof onderzocht nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met een recidief of therapierefractair multipel myeloom. Ze toonde onder meer de effectiviteit van combinatietherapieën aan. Meer »

Overzicht dissertaties januari t/m juni 2017

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »