Nr 4, december '20

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Mels Hoogendoorn

Mels Hoogendoorn

Kwetsbaarheid

Op weg naar de feestdagen en in onze sociale lockdown is er alle ruimte voor introspectie en terugkijken op een bizar jaar. Terugkerend thema blijft voor mij kwetsbaarheid in al zijn facetten. Meer »

Patiëntenzorg

Portretfoto (kleur) Erik Klok

‘KLEINERE STOLSELS DIE DIEPER IN DE LONGEN DOORDRINGEN DAN KLASSIEKE TROMBOEMBOLIE’ COVID-19 en trombotische complicaties

Besmetting met SARS-CoV-2 leidt tot een bovengemiddelde incidentie van veneuze en arteriële trombose, met name longembolie. Pulmonaire embolie met een andere pathofysiologie dan bij andere infecties. Internist-vasculair geneeskundige dr. Erik Klok geeft uitleg. Meer »

Portretfoto (kleur) Erik Klok ‘KLEINERE STOLSELS DIE DIEPER IN DE LONGEN DOORDRINGEN DAN KLASSIEKE TROMBOEMBOLIE’ COVID-19 en trombotische complicaties

Besmetting met SARS-CoV-2 leidt tot een bovengemiddelde incidentie van veneuze en arteriële trombose, met name longembolie. Pulmonaire embolie met een andere pathofysiologie dan bij andere infecties. Internist-vasculair geneeskundige dr. Erik Klok geeft uitleg. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) op- en afschalen zorg

OP- EN AFSCHALEN VAN ZORG ‘Veel patiënten zijn geconfronteerd met hun kwetsbaarheid’

Ondanks de landelijke richtlijnen moest ieder ziekenhuis een eigen beleid bepalen rond COVID-19. Want zelfs een ziekenhuis vlak in de buurt kan andere lijnen en accenten hebben in de zorg. Dr. Esther Jacobs (Elkerliek Ziekenhuis) blikt terug. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) op- en afschalen zorg OP- EN AFSCHALEN VAN ZORG ‘Veel patiënten zijn geconfronteerd met hun kwetsbaarheid’

Ondanks de landelijke richtlijnen moest ieder ziekenhuis een eigen beleid bepalen rond COVID-19. Want zelfs een ziekenhuis vlak in de buurt kan andere lijnen en accenten hebben in de zorg. Dr. Esther Jacobs (Elkerliek Ziekenhuis) blikt terug. Meer »

Opleiding

INVLOED VAN COVID-19 OP ONDERZOEK EN OPLEIDING ‘In maart werd al het onderzoek stilgelegd’

Onderzoeker Martijn Ernst (Erasmus MC, Rotterdam) en internist-hematoloog in opleiding Marjolein Zanders (UMC Utrecht; St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) vertellen hoe het coronavirus hun dagelijkse praktijk heeft veranderd. Meer »

Promotie

ONDERZOEK NAAR RODEBLOEDCELTRANSFUSIES EN IJZERSTAPELING BIJ HEMATO-ONCOLOGISCHE PATIËNTEN ‘Alleen bloed als het moet’

Doordat goed onderbouwde richtlijnen ontbreken, bestaan er vrij grote verschillen in het transfusiebeleid. Dr. Marlijn Hoeks bracht tijdens haar promotieonderzoek de praktijk van rodebloedceltransfusies bij hematologische maligniteiten in kaart. Meer »

Overzicht dissertaties oktober t/m december 2020

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

4
december '20
jaargang 7

Wetenschap

HET BELOOP VAN COVID-19 BIJ CLL 'Met name oudere patiënten lopen kans op COVID-19 die opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakt’

Een studie van het European Research Initiative on CLL (ERIC) inventariseerde op basis van 190 CLL- patiënten met COVID-19 het beloop van COVID-19 bij deze immuungecompromiteerde mensen. De mortaliteit aan COVID-19 lijkt verhoogd bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Meer »