Nr 4, december '18

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Mels Hoogendoorn

Zin van ons bestaan

Wekelijks staat er in de Volkskrant een fraai interview waarin de vraag ‘Waartoe zijn wij op deze aarde’ centraal staat. De periode voor de feestdagen leent zich immers uitstekend voor introspectie en waarom ook niet nadenken over de zin van het werkzame leven als internist-hematoloog? Meer »

Portret

Foto (kleur) van Marc Raaijmakers

ZOEKTOCHT NAAR DE OORSPRONG VAN LEUKEMIE ‘Erfelijke aanleg bij MDS en AML minder zeldzaam dan gedacht’

Onlangs sprak prof. dr. Marc Raaijmakers zijn oratie uit. Hierbij ging hij in op nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie en hoe die in de toekomst zullen leiden tot betere behandeling van de ziekte. Meer »

Foto (kleur) van Marc Raaijmakers ZOEKTOCHT NAAR DE OORSPRONG VAN LEUKEMIE ‘Erfelijke aanleg bij MDS en AML minder zeldzaam dan gedacht’

Onlangs sprak prof. dr. Marc Raaijmakers zijn oratie uit. Hierbij ging hij in op nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie en hoe die in de toekomst zullen leiden tot betere behandeling van de ziekte. Meer »

Wetenschap

Foto (kleur) Bas Wouters

INCLUSIE AFHANKELIJK VAN MUTATIE VAN DE PATIËNT Nieuwe HOVON AML-studies met nieuwe werkwijze

Binnenkort starten twee nieuwe HOVON-studies met gerichte medicatie tegen mutaties voor ‘fitte’ patiënten met acute myeloïde leukemie (AML). Dr. Bas Wouters, internist-hematoloog in het Erasmus MC, vertelt over de nieuwe opzet. Meer »

Foto (kleur) Bas Wouters INCLUSIE AFHANKELIJK VAN MUTATIE VAN DE PATIËNT Nieuwe HOVON AML-studies met nieuwe werkwijze

Binnenkort starten twee nieuwe HOVON-studies met gerichte medicatie tegen mutaties voor ‘fitte’ patiënten met acute myeloïde leukemie (AML). Dr. Bas Wouters, internist-hematoloog in het Erasmus MC, vertelt over de nieuwe opzet. Meer »

Promotie

CML IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK ‘Uitkomsten zijn goed, monitoring kan beter‘

De uitkomsten van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) zijn in de dagelijkse praktijk niet minder dan die uit gerandomiseerde studies. In haar proefschrift biedt dr. Inge Geelen een verhelderende blik op de praktijk. Meer »

Overzicht dissertaties oktober t/m december 2018

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

4
december '18
jaargang 5

Maatschappij

‘OUTCOME DATA’ KUNNEN HELPEN BIJ MATCHEN PATIËNTEN EN DONOREN De zoektocht naar de juiste donor voor elke patiënt

Hoewel er veelbelovende wetenschappelijke ontwikkelingen zijn in stamcelonderzoek, zal de behoefte aan stamceldonoren naar verwachting nog jarenlang blijven bestaan. Meer »

EUROPESE REGISTRY VORMT BASIS PROJECT MDS-RIGHT geeft inzicht in totale MDS-spectrum

Het MDS-RIGHT-project richt zich op het verbeteren en verfijnen van zowel de diagnostiek als de behandeling bij mensen met myelodysplastisch syndroom (MDS). Een Europese registry vormt hiervoor de basis. Prof. dr. Joop Jansen en dr. Saskia Langemeijer geven tekst en uitleg. Meer »